SIRIM.NETwork
немесе Сырым Желісі
Web сербіс пен сайт жасайды

Сайт жасау және қолдау
айына 3000 теңгеден басталып
әрі оның қиындығына қарай бағаланады

Web сайт жасау

Мекемеге, кіші бизнеске web сайт, сербіс және онлайын дүкен жасау

SIRIM Bot

Жасанды Інтелекті қолданатын әріскер. Кеңсе жұмысына көмекші

Email қызмет

Қысқа тіркелгі: сіздің-атау@sirim.kz
Мемлекеттік мекемелерге ыңғайлы

Қампұтырға қызметтер

Microsoft Office

Түрлі құжат өндегіштерді орнату

Windows 11

Соңғы Windows нұсқасын орнату

Online жөндеу

Қашықтан басқару арқылы жөндеу

Баға тізімін көру